DETTA ÄR EXPERIS REKRYTERING

Det viktigaste för oss är att säkerställa att du får tillgång till marknadens främsta kandidater inom det kompetensområde ni har behov. Grunden i en lyckad rekrytering är möjligheten att bidra med starka och aktiva kandidatnätverk samt förmågan att attrahera kandidater som motiveras av att arbeta i er företagsmiljö och med de arbetsuppgifter ni erbjuder. Läs gärna mer om våra erbjudanden nedan.

 

CHEF OCH SPECIALIST-REKRYTERING  

 

DET HÄR ÄR VÅR expertis

 • Experis är marknadsledande och har lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister.
 • Vi är specialisten på specialisterna inom Engineering, IT, Finance, Executive, HR, Sales och Marketing.
 • Vi är experter på search och hur vi ska attrahera kandidater just till dig.
 • Med oss får du tillgång till ett brett nätverk av chefer och specialister.

 

LOKALT FOOTPRINT

 • Vi är ca 95 rekryteringskonsulter och sitter på 55 orter runt om i landet.
 • Vi finns likväl på den lilla orten som i storstad.
 • Våra rekryteringskonsulter har ett starkt lokalt ”footprint” med hög kandidatkännedom och kandidatnätverk med kompetens inom sina specialistområden.

Förfrågan  

Boka digital möte

Vi hittar rätt person 

 • Vi satsar mycket på att ligga i framkant när det gäller de senaste digitala verktygen för kandidatattraktion.
 • Vi hittar eftertraktad kompetens med hjälp av bland annat vår certifiering inom internetrekrytering (Social Talent Black Belt Internet Recruitment).
 • Vi kvalitetssäkrar att kandidaten matchar kompetenserna i er kravprofil men också ert företag och era värderingar.

Selection-rekrytering

 

Kravprofil

 • Vi lär känna er och ert företag och rollen som ska rekryteras.
 • Det absolut viktigaste momentet för att vi ska lära känna er och ert företag.

 

Annonsering

 • Rekryteringslösning som passar när vi attraherar en stor mängd kandidater.
 • Marknadsföring av ert Employer brand.
 • En sökordsoptimerad annons attraherar en bred kandidatbas.
 • Vi lyfter fram det som gör er till en attraktiv arbetsgivare.

Förfrågan

Boka digitalt möte

Kompetensbaserat urval 

 • Vi arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer ett objektivt förhållningssätt och stävjar diskriminering.
 • Vi erbjuder omfattande kvalitetsgarantier och en ISO 9001:2015 -certifierad rekryteringsprocess, som säkerställer full spårbarhet genom hela processen.

Återkoppling och uppföljning 

 • Vi förmedlar en positiv kandidatupplevelse.
 • Vi ger löpande återkoppling till kandidaterna under processens gång.
 • Vikten av kvalitetsuppföljning – för en lyckad rekrytering för både kund och kandidat.

Executive-rekrytering

 

Vi rekryterar ledare som får din organisation att utvecklas

 • Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder och ständigt utökade nätverk med kandidater som bygger på starkt förtroendekapital, grundat i professionalism.
 • I nära samarbete med våra kunder gör vi utförliga organisationsanalyser som hjälper er att tänka och agera strategiskt kring rekrytering av chefer.
 • Med djup insikt i våra kunders organisationer skapar vi förutsättningar att fatta strategiska beslut vid chefsrekryteringar.
 • Våra långsiktiga och djuplodade relationer gör oss till en naturlig partner i den strategiska chefskompetensförsörjningen hos våra kunder.

Beprövat tillvägagångsätt  

 • Vårt arbetssätt präglas av en välbeprövad arbetsmetodik som grundas på noggrannhet, integritet och konfidentialitet.
 • Vid analys och framtagande av kravprofil involveras flera personer i olika led inom organisationen för att vi ska lära känna er organisation och agera rådgivande i er chefsrekrytering.
 • I uppdraget att hitta rätt chef till din organisation arbetar vi i team om 2-3 konsulter för att bredda vårt nätverk och vårt angreppsätt, vi vet att identifiera er framtida chef kräver fler klokas insikter.
 • Vi ger kvalitetsgarantier genom vår ISO 9001:2015 certifierade rekryteringsprocess som säkerställer spårbarhet genom hela processen.

Förfrågan

Boka digitalt möte

Stor chefserfarenhet

 • Experis Executive har gedigen kunskap inom ledarskap och ledarförsörjning, vi har själva egen operativ ledarerfarenhet.
 • Våra konsulter har stor erfarenhet av att rekrytera nyckelpositioner på strategisk nivå inom såväl privat sektor, statlig myndighet som offentlig förvaltning.
 • Varje år genomför våra konsulter ca 500 chefsrekrekryteringar.

Online-rekrytering

 

DET SKA VARA LÄTT

 • Det ska vara enkelt att hitta och söka tjänsten.
 • Vi skapar ett automatiserat rekryteringsflöde för att snabbt kunna ge kandidater återkoppling på deras lämplighet för en utlyst roll.
 • Rekryteringsprocessen främjar ett diskrimineringsfritt förfarande.

Ansök utan CV

 • Vi förenklar rekryteringsprocessen genom att låta kandidaten söka tjänsten utan CV.
 • Kandidaten får istället beskriva sin erfarenhet via ett frågeformulär och en digital reglagefunktion.

Förfrågan

Boka digitalt möte

Marknadsföring och attraktion

 • Vi är experter på målgruppsanpassad digital annonsering och ni kan läsa mer om våra skräddarsydda annonspaket på experisannonsportal.se.
 • Ett attraktivt och effektivt sätt att marknadsföra din annons på är att videoannonsera – vi hjälper er att skapa en videoannons med ljud och bilder.

intervju och presentation via video

 • Kandidaten får själv möjlighet att komma till sin rätt och presentera sig via en förinspelad videointervju.
 • Vi skräddarsyr intervjun med hjälp av ett par förinspelade frågor som vi sedan använder i presentationen till er.

Engineering

HÖG KONKURRENS

 • Vi ger dig ett försprång i den höga konkurrensen om skickliga kandidater.
 • Vi är bäst på att hitta färska talanger och kunniga veteraner inom Engineering.
 • Vi är en kunnig och kompetent rekryteringspartner med stor erfarenhet av att rekrytera ingenjörer och specialister inom bygg, fastighet, industri, logistik och produktion.

Kandidatattraktion 

 • Vi är experter på att hitta kandidaterna och vi vet vad som attraherar dem så att de väljer er.
 • Vi satsar stort på att ligga i framkant när det gäller de senaste digitala verktygen för kandidatattraktion och är certifierade i onlinerekrytering.
 • Vi är experter på att sälja in ert erbjudande till den kandidat ni vill ha.

 

 

 

Rätt kompetens

 • Med oss spar ni tid och hittar rätt person. Vi har förmågan att sätta oss in i er verksamhet och era utmaningar.
 • Vi har förmågan att se människan bakom CV´t; individens kompetens och erfarenhet står i fokus men även inställning, driv och ambition.
 • Vi gör en perfekt matchning från båda håll. Kandidat och kund väljer varandra.

KOMPETENSPROFIL

Med hjälp av statistik och konsulterfarenheter har vi redan plockat fram de personliga kompetenser som ses som framgångsrika inom Engineering och fördefinierat en kompetensprofil. Du som kund kan självklart komplettera denna kompetensprofil med det som är avgörande för er rekrytering. Det ger oss ett försprång i jakten efter kompetensen!

Testpaket

Vi har gjort det enkelt för dig genom att i förväg skräddarsy ett testpaket vi vet fungerar inom Engineering för att på bästa sätt validera de kandidater vi har i processen. Testpaketet består av såväl personlighetstest som kapacitetstest för att i så hög utsträckning som möjligt ha en hög validitet i vår objektiva bedömning av kandidaten.

boosta rekryteringen: annonsera

Boosta rekryteringen: annonsera för att ytterligare öka chansen att attrahera rätt kompetens rekommenderar vi, förutom search, i en Engineering-rekrytering Målgruppspaketet Engineering. I paketet ingår RTB – Bannerannonsering, Ingenjören.se, Nyteknik.se m.m.

Läs mer

IT

HÖG KONKURrENS

 • Vi hjälper dig få ett försprång i den höga konkurrensen om IT-kandidater.
 • Vi hittar både färska talanger och kunniga veteraner inom IT-branschen.
 • Vi lyckas fånga intresset hos kandidater inom IT som vi vet ständigt är uppvaktade av andra företag.

Kandidatattraktion

 • Vi vet vad som attraherar IT-kompetens och hur vi ska skräddarsy ett erbjudande som är så attraktivt att de inte kan motstå.
 • Vi satsar stort på att ligga i framkant när det gäller de senaste digitala verktygen för kandidatattraktion och är certifierade i onlinerekrytering.
 • Vi är experter på att sälja in ert erbjudande till den kandidat ni vill ha.

Rätt kompetens

 • Med oss spar ni tid och hittar rätt person. Vi har förmågan att sätta oss in i era problem och utmaningar.
 • Vi ser kandidaten bakom CV´t; individens kompetens och erfarenhet står i fokus men även rätt inställning, driv och ambition är viktig för att kunna genomföra jobbet.
 • Vi gör en perfekt matchning från båda håll. Kund och kandidat väljer varandra.

KOMPETENSPROFIL

Med hjälp av statistik och konsulterfarenheter har vi redan plockat fram de personliga kompetenser som ses som framgångsrika inom IT och fördefinierat en kompetensprofil. Du som kund kan självklart komplettera denna kompetensprofil med det som är avgörande för er rekrytering. Det ger oss ett försprång i jakten efter kompetensen!

Testpaket

Vi har gjort det enkelt för dig genom att i förväg skräddarsy ett testpaket vi vet fungerar inom IT för att på bästa sätt validera de kandidater vi har i processen. Testpaketet består av såväl personlighetstest som kapacitetstest för att i så hög utsträckning som möjligt ha en hög validitet i vår objektiva bedömning av kandidaten.

boosta rekryteringen: annonsera

Boosta rekryteringen: annonsera För att ytterligare öka chansen att attrahera rätt kompetens rekommenderar vi, förutom search, i en IT-rekrytering Målgruppspaketet IT. I paketet ingår RTB – Bannerannonsering, Csjobb.se, LinkedIn (sponsrad post) m.m.

Läs mer

Finance

HÖG KONKURrENS

 • Det svåraste är inte att hitta kandidaterna utan att faktiskt få dem att bli intresserade av din tjänst.
 • Vi vet vad som attraherar Finance-kandidater och kan hjälpa er att skräddarsy ett värderbjudande som står sig i konkurrensen om kandidaterna.

Kandidatattraktion

 • Vi når meriterade kandidater med flera års erfarenhet inom Finance-området.
 • Våra rekryteringskonsulter inom Experis Finance har god kännedom om den lokala kandidatmarknaden och har starka kandidatnätverk inom Finance-området.
 • Vi satsar stort på att ligga i framkant när det gäller de senaste digitala verktygen för kandidatattraktion och är certifierade i onlinerekrytering vilket krävs i kampen om talangerna.

Rätt kompetens

 • Med oss spar ni tid och hittar rätt. Vi har förmågan att sätta oss in i era problem och utmaningar.
 • Vi ser kandidaten bakom CV´t; individens kompetens och erfarenhet står i fokus men även rätt inställning, driv och ambition är viktigt för att kunna genomföra jobbet.
 • Vi gör en perfekt matchning från båda håll. Kund och kandidat väljer varandra.

KOMPETENSPROFIL

Med hjälp av statistik och konsulterfarenheter har vi redan plockat fram de personliga kompetenser som ses som framgångsrika inom Finance och fördefinierat en kompetensprofil. Du som kund kan självklart komplettera denna kompetensprofil med det som är avgörande för er rekrytering. Det ger oss ett försprång i jakten efter kompetensen!

Testpaket

Vi har gjort det enkelt för dig genom att i förväg skräddarsy ett testpaket vi vet fungerar inom Finance för att på bästa sätt validera de kandidater vi har i processen. Testpaketet består av såväl personlighetstest som kapacitetstest för att i så hög utsträckning som möjligt ha en hög validitet i vår objektiva bedömning av kandidaten.

boosta rekryteringen: annonsera

Boosta rekryteringen: annonsera för att ytterligare öka chansen att attrahera rätt kompetens rekommenderar vi, förutom search, i en Finance-rekrytering Målgruppspaketet Finance. I paketet ingår RTB – Bannerannonsering, Ekonomijobb.se, Jobb.di.se m.m.

Läs mer

Executive

vår erfarenhet 

 • Experis Executive har gedigen kunskap och erfarenhet av ledarskap och ledarförsörjning på strategisk nivå och ett välbeprövat tillvägagångssätt som präglas av noggrannhet, integritet och konfidentialitet.
 • Vi har stor erfarenhet av att rekrytera nyckelpositioner inom såväl privat sektor, statlig myndighet som offentlig förvaltning.

 

Starka kandidatnätverk

 • Vi har ett väl utvecklat kandidatnätverk vilket gör att vi kan identifiera rätt kandidater till er.
 • Som marknadsledare attraherar vi många kvalificerade kandidater genom vårt stora antal intressanta uppdrag och vårt starka varumärke.
 • Vi har under lång tid målmedvetet byggt och förädlat vårt omfattande nätverk som samlas på Experis hemsida, www.experis.se samt Experis Sweden på LinkedIn. 

Vår kompetens 

 • Våra rekryteringskonsulter har egen operativ ledarerfarenhet och är certifierade i ett flertal assessment-verktyg för att säkerställa kvalitet och validering.
 • Vi arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer ett objektiv förhållningssätt och stävjar diskriminering.
 • Vi värnar om vår värdegrund och utmanar och rådger er gärna och våra kandidater när det gäller mångfald, Employer branding och trender på arbetsmarknaden.

 

KOMPETENSPROFIL

Med hjälp av statistik och konsulterfarenheter har vi redan plockat fram de personliga kompetenser som ses som framgångsrika inom Executive och fördefinierat en kompetensprofil. Du som kund kan självklart komplettera denna kompetensprofil med det som är avgörande för er rekrytering. Det ger oss ett försprång i jakten efter kompetensen.

Testpaket

Vi har gjort det enkelt för dig genom att i förväg skräddarsy ett testpaket vi vet fungerar inom Executive för att på bästa sätt validera de kandidater vi har i processen. Testpaketet består av såväl personlighetstest som kapacitetstest för att i så hög utsträckning som möjligt ha en hög validitet i vår objektiva bedömning av kandidaten.

boosta rekryteringen: annonsera

Boosta rekryteringen: annonsera För att ytterligare öka chansen att attrahera rätt kompetens rekommenderar vi, förutom search, i en Executive-rekrytering Målgruppspaketet Executive. I paketet ingår RTB – Bannerannonsering, Jobb.di.se, Jobb.dn.se m.m.

Läs mer

Sales and marketing

Hög konkurrens

 • Du når de mest meriterade kandidaterna med flera års erfarenhet inom Sales and Marketing, där
  det är hög konkurrens om kompetenserna.
 • Våra rekryteringskonsulter har god lokalkännedom om kandidatmarknaden och vet var de som ni söker finns och hur vi attraherar dem.

Kandidatattraktion 

 • Med oss når du personer med bakgrund inom försäljning, tex företagssäljare, försäljningschefer, tekniska säljare, affärsutvecklare, account managers och key account managers, specialister inom kommunikation, marknadsföring och information.
 • Oavsett om du söker specialister med spetskompetenser eller rutinerade chefer på området hjälper vi dig att hitta de mest kompetenta och erfarna kandidaterna till tjänster inom sälj, marknadsföring och kommunikation.
 • Vi hjälper er att skapa ett attraktivt erbjudande till dessa kandidater.
 • Vi satsar stort på att ligga i framkant när det gäller de senaste digitala verktygen för kandidatattraktion.

Rätt kompetens

 • Med oss spar ni tid och hittar rätt. Vi har förmågan att sätta oss in i era problem och utmaningar.
 • Vi ser kandidaten bakom CV´t; individens kompetens och erfarenhet står i fokus men även rätt inställning, driv och ambition är viktig för att kunna genomföra jobbet.
 • Vi gör en perfekt matchning från båda håll. Kund och kandidat väljer varandra.

KOMPETENSPROFIL

Med hjälp av statistik och konsulterfarenheter har vi redan plockat fram de personliga kompetenser som ses som framgångsrika inom Sales och fördefinierat en kompetensprofil. Du som kund kan självklart komplettera denna kompetensprofil med det som är avgörande för er rekrytering. Det ger oss ett försprång i jakten efter kompetensen!

Testpaket

Vi har gjort det enkelt för dig genom att i förväg skräddarsy ett testpaket vi vet fungerar inom Sales för att på bästa sätt validera de kandidater vi har i processen. Testpaketet består av såväl personlighetstest som kapacitetstest för att i så hög utsträckning som möjligt ha en hög validitet i vår objektiva bedömning av kandidaten.

boosta rekryteringen: annonsera

Boosta rekryteringen: annonsera för att ytterligare öka chansen att attrahera rätt kompetens rekommenderar vi, förutom search, i en Sales-rekrytering Målgruppspaketet Sales. I paketet ingår RTB – Bannerannonsering, Säljjobb.se, Facebook m.m.

Läs mer

HR

 

lokalt förankrade kandidatnätverk

 • Våra rekryteringskonsulter inom HR har god lokalkännedom om kandidatmarknaden och vet var de kandidater ni söker finns!
 • Med oss når ni dem som valt en karriär med fokus på HR, personal, kompetensförsörjning, rekrytering, ledning, talent management och övriga delar som kan rymmas inom HR och personalledning.

Kandidatattraktion

 • Vi vet vad som tilltalat en HR kandidat och hjälper er skapa ett attraktivt erbjudande till dessa.
 • HR är en del av vår kärnverksamhet vilket gör att vi har ett stort nätverk av kandidater och kunder vilket gör att vi snabbt kan matcha dem till rätt tjänst.

 

Rätt kompetens

 • Med oss spar ni tid och hittar rätt. Vi har förmågan att sätta oss in i era problem och utmaningar.
 • Vi ser kandidaten bakom CV´t; individens kompetens och erfarenhet står i fokus men även rätt inställning, driv och ambition är viktig för att kunna genomföra jobbet.
 • Vi gör en perfekt matchning från båda håll. Kund och kandidat väljer varandra.

KOMPETENSPROFIL

Med hjälp av statistik och konsulterfarenheter har vi redan plockat fram de personliga kompetenser som ses som framgångsrika inom HR och fördefinierat en kompetensprofil. Du som kund kan självklart komplettera denna kompetensprofil med det som är avgörande för er rekrytering. Det ger oss ett försprång i jakten efter kompetensen!

Testpaket

Vi har gjort det enkelt för dig genom att i förväg skräddarsy ett testpaket vi vet fungerar inom HR för att på bästa sätt validera de kandidater vi har i processen. Testpaketet består av såväl personlighetstest som kapacitetstest för att i så hög utsträckning som möjligt ha en hög validitet i vår objektiva bedömning av kandidaten.

boosta rekryteringen: annonsera

Boosta rekryteringen: annonsera För att ytterligare öka chansen att attrahera rätt kompetens rekommenderar vi, förutom search, i en HR-rekrytering Målgruppspaketet HR. I paketet ingår RTB – Bannerannonsering, HRbloggen.se, Facebook m.m.

Läs mer

 Second opinion

När du vill stärka ditt beslutsunderlag

 • En Second opinion kan genomföras när du vill få en professionell bedömning av en kandidat för att stärka ditt beslutsunderlag innan du bestämmer dig.
 • Det kan vara vid tillfällen då du valt att hantera rekryteringen själv eller om du vill utvärdera en befintlig medarbetare.

 

Rekryteringen hanteras av dig med stöd av en objektiv bedömning från Experis erfarna konsulter. Vår professionella analys ger dig ett stärkt bedömningsunderlag. Att gå på känsla kan bli dyrt.

Förfrågan

Boka digitalt möte

 

LÄMNA INGET ÅT SLUMPEN

 • Vi gör en objektiv bedömning av kandidatens kompetens mot kravprofilen.
 • En fullständig Second opinion består av en fördjupad kompetensbedömning utifrån fyra perspektiv, kandidatens kunskap och erfarenhet, personlighet, begåvning och färdighet samt motivation.

 

 Våra tester

 

VÅR PORTFÖLJ TÄCKER ERA BEHOV

 • Experis har en stor portfölj med olika tester i syfte att täcka de olika behov som kan uppstå vid en rekrytering, person och eller potentialbedömning eller andra uppdrag.
 • Kravprofilen, graden av komplexitet i yrkesrollen samt kandidatunderlaget är exempel på faktorer som avgör vilket eller vilka tester som är lämpliga för uppdraget.
 • Vår omfattande testportfölj lämpar sig för alla typer av uppdrag, från specialistroller till chefsurval. Testerna utgör ett stöd under hela rekryteringsprocessen.

Förfrågan

Boka digitalt möte

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

 • Vi samarbetar med de flesta stora testföretagen men har valt att knyta till oss en huvudleverantör för testning, Aon Assessment.
 • Våra rekryteringskonsulter är certifierade i de flesta verktygen. Vi berättar gärna mer!

 Assessment Center

 

HITTA RÄTT KOMPEtens

 • Framgångsrik lösning när vi vill testa ett stort antal kandidater och snabbt kunna ta fram de bäst lämpade.
 • Assessment betyder utvärdering och innebär att man kombinerar flera utvärderingsverktyg som en del i en rekryteringsprocess.
 • Vi definierar tydliga kompetenser, som mäts genom tydligt definierade beteendeindikatorer.

Utvärdering är nyckeln

 • Vi kombinerar olika typer av utvärderingsverktyg, ex personlighetsanalys, färdighetstester, motivation- och drivkraftsanalyser, simuleringsövningar och kompetensbaserade intervjuer.
 • Denna lösning kan användas vid intern och extern rekrytering, i utvecklingssyfte för befintlig personal eller för att rekrytera in ny kompetens.
 • Utvärderingsverktygen syftar till att prognostisera huruvida en person kommer vara framgångsrik i rollen eller inte.

Förfrågan

Boka digitalt möte

 

Vi sköter allt

 • Med vår tre-stegsmodell tar vi fullt ägandeskap för förberedelser, genomförande och uppföljning.
 • Planering, schemaläggning, inbjudningar, framtagning av tester och byggandet av simuleringsövningar, koordinering och genomförande samt en gedigen uppföljning ingår i lösningen.

 

Grupp- och chefutveckling

 

CERTIFIERADE ANVÄNDARE

 • Våra seniora rekryteringskonsulter är certifierade användare av DISC. DISC-analysen mäter beteende- och kommunikationsstil och ger en beskrivning av hur man beter sig och kommunicerar med andra människor.
 • Du känner igen DISC-analysen genom dess färgbetäckning; röd, blå, gul och grön där varje färg representerar en kommunikationsstil.

Bygga effektiva team

 • DISC-analysen ger möjlighet till flertalet användningsområden; från när ett team ska bildas till den fortsatta processen av ett teams utveckling.
 • Genom ökad kunskap om teamets kommunikationsstil ges det förutsättningar att bygga effektiva team och att minimera konflikter inom gruppen.

Förfrågan

Boka digitalt möte

 

Chef- och ledarutveckling

 • Den ger en ökad insikt om ens egna styrkor och begränsningar i kommunikativ förmåga, men också en fördjupad förståelse för medarbetarnas olika sätt att kommunicera.
 • Olika färgkombinationer har olika lätt att kommunicera spontant, men alla kombinationer kan lära sig att uppnå en effektiv och fungerande kommunikation.
 • För en chef och ledare är det viktigt att coacha sina medarbetare, där ger DISC-analysen viktiga ledtrådar till vad som effektivast motiverar medarbetarna.

 

LEARNABILITY

 

Learnability

Learnability är ett sätt att tänka när man ska rekrytera nya medarbetare, det handlar om människors förmåga att lära sig nytt. Behovet av learnability kommer dels ur att vi idag har en stor kompetensbrist och att väldigt många verksamheter både i privat och i offentlig sektor är i snabb förändring, ofta drivet av digitalisering. Det ställer nya krav på både befintliga och nya medarbetare, som tillsammans ska se till att förändringen genomförs. Inget företag kan förlita sig på att de ska hitta medarbetare som kan allt både idag och imorgon. De måste istället hitta någon som kan utvecklas i takt med de förändringar som exempelvis ny teknik medför.

Förfrågan

Boka digitalt möte

 

 • I allt fler roller på arbetsmarknaden ställs idag krav på digitala färdigheter och egenskaper som är gynnsamma för att vara med och bidra i digital förflyttning. Det kan handla om egenskaper som nyfikenhet, prestigelöshet och optimistisk livssyn.
 • En kombination av mänsklig bedömning och forskningsbaserad mätning av både skarpa färdigheter och egenskaper ger oss möjlighet att mäta digital beredskap och ta fram rätt kandidat för jobbet.
 • Mätningar i samband med rekryteringar som används rätt ger professionalitet och exakthet i processen. Vårt learnabilitytest ger validering till arbetsgivaren och återkoppling till kandidaten. Underlaget är också en bra bas för att nya medarbetares kompetens enklare ska komma till sin rätt.

Testa din learnability här!

 

Employer Branding

långsiktigt arbetE

 • Employer Branding är en viktig del i en framgångsrik rekryteringsprocess. Att arbeta med detta är ett långsiktigt arbete och behöver göras tydligt för de kandidater ni vill attrahera.
 • På ett kundnära sätt erbjuder vi er möjlighet till konsultstöd inom attraktion och Employer Branding.

 

Digital marknadsföring och vikten av att landa rätt

 • Stärk ert Employer Brand genom en digital landningssida, där ni bestämmer innehåll om ert företag och tjänsten ni ska rekrytera. Konvertera besökare till leads, dvs till potentiellt nya medarbetare.
 • Statistik i realtid – enkelt att följa inflödet av talanger.
 • Målgruppsanpassad digital annonsering – vi hjälper er att både skriva annonser, skapa videoannonser och rekommendera er var ni ska synas. Hämta inspiration på experisannonsportal.se.

Förfrågan

Boka digitalt möte

Utvärdering och rådgivning

 • Vi vet vad som attraherar olika kompetenskategorier – det undersöker vi genom en rad olika arbetsmarknadsanalyser.
 • Rådgivning kring hur ert värdeerbjudande för den tjänst ni ska rekrytera bör se ut baserat på vår kunskap om den lokala kandidatmarknaden och era förmåner ni erbjuder era anställda.
 • Vi utvärderar och mäter hur kandidater upplever er ansökningsprocess och resultatet beskrivs i detalj i en rapport till er.

Kompetensbaserad intervjuteknik

 

INTERVJUA EFFEKTIVARE

 • Att rekrytera är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi er att avgöra om de sökande matchar era behov.
 • Vi tränar era chefer på att formulera kompetenskrav, ställa kompetensbaserade frågor.

 

Höj kandidatupplevelsen

 • Öka träffsäkerheten i rekrytering.
 • Få tryggare chefer i intervjumomentet.
 • Vi fokuserar, på de för tjänsten, relevanta kompetenserna. Påvisar att tjänsten inte är till för alla.

Förfrågan

Boka digitalt möte

 

Praktiskt och teoretisk utbildning

 • Träningen berör fem olika moment och genomförs under en halv till en hel dag. Träningen görs via en teoretisk del och via en casebaserad del där vi utvärderar och ger direkt feedback.
 • Vi tittar på hur man kvalificerar en kravprofil, hur man arbetar med rangordning av kompetenser och personliga egenskaper, hur man genomför intervjuer med kompetensbaserade frågor och hur svaren kan utvärderas.

Pre boarding

VIKTEN AV KONTINUERLIG KOMMUNIKATION

 • Vi rekryterar ut kandidat till kund. Avtal skrivs och vårt uppdrag tar slut.  
 • Kandidat har 1-3 månaders uppsägningstid. Ingen kommunikation sker ifrån vår eller kunds sida sida
 • Kandidaten blir uppsökt och får ett nytt erbjudande som lockar.

DIGITAL KOMMUNIKATION

 • Genom en riktad kommunikation mot kandidaten under uppsägningsperioden skapar vi ett djupare commitment att fullfölja sitt avtal. 
 • Vi kommunicerar digitalt med medarbetaren fram till första arbetsdagen.
 • Vi engagerar, utvecklar och kommunicerar på ett personligt, modernt och nytt sätt.
 • Innehållet i kommunikationen bestämmer ni.

Förfrågan

Boka digitalt möte

FÖRDELAR FÖR ER

 • Ni minimerar risken att tappa er nya medarbetare innan den ens börjat sitt nya jobb.
 • Ni blir en attraktivare arbetsgivare.
 • Det skapar engagemang och knyter an medarbetaren till den nya arbetsplatsen.

“Dagens arbetskraft, främst representerade av Millenials förväntar sig full transparens, ständig utveckling och ett högt engagemang från sin arbetsgivare. “

Talent Acquisition partner

 

ER FÖRLÄNGDA ARM

 • Vår främsta uppgift är att stötta er i er kompetensförsörjning och hjälpa er utveckla den.
 • Vi agerar i ert varumärke och hjälper er med allt från projektplanering till faktiskt rekryteringsleverans.
 • Vi bidrar med best practice kring rekrytering och våra insikter om rekryteringstrender.

Förfrågan

Boka digitalt möte

FULL TRANSPARENS

 • Vi arbetar med full transparens och efter den kvalité ni förväntar er.
 • Vi lär oss er rekryteringsprocess och säkerställer att våra rekryteringskonsulter har kunskap om er och ert företag.
 • Vi arbetar i ert Applicant Tracking System (ATS) om ni så önskar eller så kan vi supportera med eget ATS.

 

” Vi är vana att kroka arm med Talent Acquisition och var deras förlängda arm i rekryteringsfrågor.”

Rekryteringstrender

 

ATT VARA MARKNADSLEDANDE

 • Det ställer krav på att vi ständigt utvecklar verksamheten och håller oss uppdaterade om kandidatmarknaden och vad som är gångbart just nu men framförallt i framtiden.
 • Vi knyter till oss en rad olika leverantörer vilka erbjuder de senaste digitala lösningarna för kandidatattraktion.

STÄNDIG UTVECKLING

 • Vi ligger i framkant gällande de senaste digitala verktygen för kandidatattraktion.
 • Genom ett globalt ”Innovation board” håller vi oss uppdaterade på de senaste trenderna.
 • Vi testar, utvärderar och implementerar de bästa verktygen till våra nästan 100 rekryteringskonsulter runt om i landet.

Förfrågan

Boka digitalt möte

LÅT OSS BERÄTTA MER

 • Vi kommer gärna ut till ert företag och föreläser om rekryteringstrender och bidrar med best practice gällande rekrytering.

 “Att vara marknadsledande ställer krav på oss att ständigt utveckla verksamheten.”

Därför ska ni rekrytera med oss

Vi leder utvecklingen inom rekrytering!

Våra rekryteringskonsulter är specialister inom sitt kompetensområde.

Vi ser samarbetet med våra kunder som partnerskap.

Stark kännedom om kandidatmarknaden där vi verkar lokalt.

Lokalt förankrade kandidatnätverk.

Vi vågar vara innovativa, vara pinojärer och utvecklas. Vi utmanar hela tiden för att finna nya och bättre lösningar.

Vi erbjuder en mängd olika rekryteringslösningar och skräddarsyr vår lösning efter ert behov och önskemål.

Våra rekryteringskonsulter är utbildade i online rekrytering/search.

Utmärkelser

Ett av Sveriges karriärföretag 2019

Juryns motivering: ”Genom en betydande samverkan och engagemang för sina medarbetare arbetar Experis attraktivt med Employer Branding. Med en innovativ arbetsmiljö där det finns chans för medarbetarna att växa inom organisationen utses härmed Experis till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.”

Årets innovatör inom employer branding 2017

Juryns motivering: Detta företag är sant nytänkande inom attraktionsfrågorna. Man kommunicerar om företaget som arbetsgivare i flera kanaler och har också ett internt ambassadörsskap. Företaget har på kort tid nått tydliga och starka positioner på talangmarknaden och sticker därför ut i branschen.