DETTA ÄR EXPERIS BEMANNING

Vår kärnverksamhet är kompetensförsörjning.

Att attrahera rätt kompetens är idag den stora och också svåraste frågan. Konkurrensen om kompetensen är stenhård och vi befinner oss på en arbetsmarknad där kandidater förväntas bli uppringda av företagen eller rekryteringsföretagen, istället för att aktivt söka jobben själva.

Låt oss hitta den kompetens ni behöver i er verksamhet och även ta hela arbetsgivaransvaret så ni kan fokusera på det ni gör bäst.

Gör din förfrågan här

Boka digitalt möte

Vår specialisering

 • Engineering
 • Executive
 • Finance
 • HR
 • IT
 • Legal
 • Supply Chain
 • Sales & Marketing
 • Branscher

Vårt erbjudande

Hyr in våra erfarna och kompetenta konsulter utan att anställa – och få högsta kompetens utan risker. Våra konsultchefer är alla specialister på att matcha kandidat med rätt uppdrag och de har gedigen kompetens inom sitt kompetensområde. Detta för att du som kund ska känna dig trygg i att vi förstår dina behov och att vi tillsammans ska skapa hållbara resultat.

 

Konsult

Vi på Experis är experter på att se varje individs unika potential. Vi intervjuar, testar och tar referenser för att hitta kandidatens egna styrkor och drivkrafter. Allt för att matchningen mellan dig som kund och vår konsult ska bli så bra som möjlig. Genom Experis får du tillgång till världens största kompetensarena för kvalificerad kompetens. I dagsläget har vi kontakt med cirka 200 000 aktiva profiler på chefs- och specialistnivå vilket betyder att du som kund nästan omedelbart kan komma i kontakt med kvalificerade kandidater.

Kandidatattraktion

Vi bygger nätverk, anordnar seminarier och samverkar med organisationer. Vi träffar och intervjuar över 70 000 personer om året som söker arbete genom oss.

KONSULTPROCESS

Vi har en kvalitetssäkrad process som identifierar de kandidater som bäst matchar dina behov och din kultur. Du får en konsult med rätt kompetens, erfarenhet och motivation som möter dina behov, se processbild.

EXPERIS TEAM

Experis TEAM ger kund möjlighet att fokusera på resultatet och vad teamet ska leverera. Vårt framgångskoncept går ut på att Experis ansvarar för leverans och optimering av teamet, kunden har det övergripande ansvaret för arbetsledning och fakturering sker på löpande räkning. Med Experis Team kommer många fördelar såsom Avlastning, Resultat, Flexibilitet och Förenkling.

Gör din förfrågan här

Boka digitalt möte

Partnernätverk

Experis har ett stort partnernätverk med en mix av fåmansbolag och större konsultbolag nischade inom IT, ekonomi och ingenjörskompetens.

Genom samarbete med Experis får du:

 • En säljorganisation – Experis säljer in och rekommenderar dig till våra kunder, vilket kan fungera som ett komplement till dina egna kunder.
 • Du får kontinuitet och ett stort urval av uppdrag – Experis har ca 450 globala och nationella kundavtal där det stora flertalet av svenska börsbolag finns representerade.
 • Som partner blir du en del av vårt partnernätverk med fler än 3000 underkonsulter.
 • Gör din förfrågan här

  Boka digitalt möte

Experis Young

Experis Young är ett kundanpassat erbjudande där vi tillsammans bygger varje kunds unika leverans som säkrar kompetensbehovet samt stärker kundens varumärke mot målgruppen. De kundspecifika lösningarna kan även kompletteras med olika utbildningsprogram via Experis Academy.

Vårt Youngerbjudande

 • Ni får chansen att ta in och utvärdera unga motiverade kandidater med stor utvecklingspotential som snabbt tar in ny kunskap.
 • Vi erbjuder enn konsultchef från Experis som tar ett aktivt ansvar som coach för Youngkonsulterna och ser till att samarbetet blir lyckat och du kan låta Youngkonsulten prövas i sin nya roll.
 • Vi ger er möjligheten att utvärdera och ta ställning till om du vill anställa eller fortsätta hyra in Experis Youngkonsulten.

Experis Young har sedan starten 2014 levererat fler än 400 Experis Youngkonsulter till både teknikintensiva företag inom IT och traditionella tillverkningsföretag. 95% av Youngkonsulterna har gått över till en anställning hos någon av våra nöjda kunder.
 
Gör din förfrågan här

Boka digitalt möte

Experis Executive

Vi har ledare som får din organisation att utvecklas.

 • Vi skapar långsiktiga relationer med våra kunder och ständigt utökade nätverk med kandidater som bygger på starkt förtroendekapital, grundat i professionalism.
 • Vi erbjuder interims och rekryteringstjänter till nyckelbefattningar både nationellt och internationellt.
 • Vi säkerställer inte vara ett CV utan även prolemlösningfsförmåga, den emotionella intelligensen, värderingarna och ledarstilen.

Beprövat tillvägagångssätt

 • Vårt arbetssätt präglas av en välbeprövad arbetsmetodik som grundas på noggrannhet, integritet och konfidentialitet.
 • Vi ger kvalitetsgarantier genom vår ISO 9001:2015 certifierade rekryteringsprocess som säkerställer spårbarhet genom hela processen.

Stor chefserfarenhet

 • Experis Executive har gedigen kunskap inom ledarskap och ledarförsörjning, vi har själva egen operativ ledarerfarenhet.
 • Våra konsulter har stor erfarenhet av att rekrytera nyckelpositioner på strategisk nivå inom såväl privat sektor, statlig myndighet som offentlig förvaltning.
 •  
  Gör din förfrågan här

  Boka digitalt möte

Experis Academy

Har du också svårt att hitta och rekrytera personal med rätt IT-kompetens? Med vår nya rekryteringsmetod, Experis Academy, förser vi rekryterade kandidater med en unik intensivutbildning anpassad efter den IT-kompetens som just ert företag efterfrågar. I den här utvecklade rekryteringsmetoden jobbar vi aktivt för att minska gapet mellan utbud och efterfrågan på personal inom IT-branschen.

Så löser vi ert kompetensbehov

Experis Academy-utbildningen är en up-skilling, där deltagarna bygger på sina redan existerande kunskaper och kompetenser. Den utförs under tolv veckor med en accelererad studietakt enligt konceptet Blended Learning. Deltagarna i utbildningen går igenom en noggrann urvalsprocess, baserad på Experis vetenskapligt förankrade kompetensbaserade rekryteringsmetodik, för att garantera att de har det som krävs för att kunna tillgodoräkna sig kursens innehåll. Varje kandidat utvärderas utifrån kompetens, lämplighet och vilja och förmåga att lära sig. När utbildningen sedan är klar, och om ni är nöjda med deltagarna, kan ni erbjuda dem anställning.

Vill ni rekrytera en Academy-klass?

Just nu utbildar vi i vår Academy-klass 15 personer inom Java Full Stack. Genom beprövade metoder, ett dedikerat in-house-team, kompetenta och kvalitetssäkrade samarbetspartners och kundspecifika lösningar ser vi till att vi på ett kostnads- och tidseffektivt sätt, kan hjälpa er med er digitala och tekniska kompetensförsörjning, nu och i framtiden.
Läs mer om hur vi tillsammans skapar en Academy-klass efter ert unika IT-behov!

För mer information kontakta Ellen Hedvall, Ellen.Hedvall@se.experis.com, 0470-745 588

Boka in dig på ett av våra onlinemöten

Experis CYBER SECURITY

Cybersäkerhet kan upplevas som svårt och ha en hög tröskel. Detta har vi gjort något med. Genom att leverera cybersäkerhet som en tjänst tillsammans med tät personlig uppföljning av en av våra säkerhetsrådgivare sänker vi tröskeln och ger dig en enkelhet och förutsägbarhet

  Vi önskar att vara din partner inom

 • Säkerhetsrådgivning där vi hjälper dig med ledningssystem, riskhantering, GDPR och andra processer du behöver inom informationssäkerhet
 • Säkerhetstest och penetrationstestning där vi finner dina sårbarheter innan andra gör det
 • Säkerhetsövervakning av dina tjänster, både interna och externa, för att skapa en mer förutsägbar verksamhet
 • Säkerhetsarkitektur där vi hjälper dig att designa säkert
 • Utbildning inom säkerhet, både till ledning och professionella inom cybersäkerhet

Läs gärna mer om vårt erbjudande här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Martin Åberg på telefon +46 730 681 382

Boka digitalt möte

Därför ska ni ta hjälp av oss

Vi är en långsiktigt stabil leverantör.

Vi är experter på att hitta/attrahera och matcha kompetens.

Vi är ett värderingsstyrt bolag.

Vi jobbar med hållbarhet – långsiktigt socialt engagemang – vi ger människor jobb.

Vi har kvalitetssäkrade och certifierade processer.

Vi har ett lokalt, nationellt och globalt kund- och kandidatnätverk – vi skapar möjligheter.

Vi kan vår lokala, nationella och globala marknad.

Vi erbjuder våra konsulter kompetensutveckling/upskilling för att hänga med i utvecklingen på marknaden.

Utmärkelser 

Ett av Sveriges karriärföretag 2019

Juryns motivering: ”Genom en betydande samverkan och engagemang för sina medarbetare arbetar Experis attraktivt med Employer Branding. Med en innovativ arbetsmiljö där det finns chans för medarbetarna att växa inom organisationen utses härmed Experis till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.”

 

 

Årets Innovatör inom employer branding 2017

Juryns motivering:
Detta företag är sant nytänkande inom attraktionsfrågorna. Man kommunicerar om företaget som arbetsgivare i flera kanaler och har också ett internt ambassadörsskap. Företaget har på kort tid nått tydliga och starka positioner på talangmarknaden och sticker därför ut i branschen. I kommunikationen försöker företaget visa på den bredd och det djup av möjligheter som finns inom företaget för unga talanger.